Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024
Trang chủTin tứcTin HộiCuộc thi sáng tác ca khúc “Lai Châu 20 năm một chặng...

Cuộc thi sáng tác ca khúc “Lai Châu 20 năm một chặng đường”

Tác giả: Thanh Nhã

Trung tâm TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày 19/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lai Châu chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2024) và các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2024.

Với chủ đề Lai Châu 20 năm một chặng đường”, nhằm thu hút, khuyến khích các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên tích cực tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về Lai Châu, qua đó tuyển chọn những sản phẩm âm nhạc có nội dung, chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng yêu cầu, nội dung, chủ đề của Ban Tổ chức; góp phần giới thiệu, quảng bá miền đất, con người Lai Châu, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, nhất là từ khi chia tách, thành lập tỉnh (từ 01/01/2004 đến nay).

Nội dung phản ánh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh từ khi chia tách, thành lập tỉnh đến nay, góp phần đưa địa phương phát triển vững chắc, toàn diện trong thời kỳ mới; phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Lai Châu nỗ lực phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ đổi mới; phản ánh được bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên quê hương Lai Châu. Ca ngợi quê hương, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu.

Khuyến khích sáng tác những đề tài phát triển chất liệu dân ca của các dân tộc thiểu số tại Lai Châu; các đề tài xã hội quan tâm như đoàn kết các dân tộc trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững; Bảo tồn, phát huy di tích, danh lam thắng cảnh, đoàn kết dân tộc, xây dựng con người văn hóa, bảo vệ môi trường trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững.

Khuyến khích các nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc âm nhạc, ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu mới.

Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong phạm vi cả nước.

Đối tượng dự thi: Các nhạc sĩ chuyên, không chuyên trong tỉnh và ngoài tỉnh am hiểu mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa Lai Châu đều có quyền gửi tác phẩm tham gia (Thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không được dự thi).

– Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi không quá 03 tác phẩm dự thi.

Giải thưởng

Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng nghệ thuật, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng, cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

– 01 giải Nhất, trị giá 40.000.000đ.

– 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 25.000.000đ.

– 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 20.000.000đ.

– 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10.000.000đ.

KẾ HOẠCH

Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lai Châu chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2024)

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BTC ngày 10/5/2023 của Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh (01/01/2004 – 01/01/2024) về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2024), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành Kế hoạch Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lai Châu chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 – 01/01/2024), cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm thu hút và khuyến khích các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên sáng tác những ca khúc về Lai Châu, qua đó tuyển chọn những sản phẩm âm nhạc có nội dung, chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện được nét đặc trưng riêng của tỉnh Lai Châu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

– Thông qua sáng tác ca khúc giới thiệu thành tựu, hình ảnh vùng đất, con người Lai Châu kể từ khi chia tách, thành lập tới nay, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu và các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2024.

 1. Yêu cầu

Cuộc thi phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của Ban Tổ chức đề ra. Các tác phẩm được tuyển chọn phải đảm bảo chất lượng về nội dung và nghệ thuật, có tính chuyên nghiệp, sát thực tế, có giá trị sử dụng sâu rộng, lâu dài.

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
 2. Chủ đề: “Lai Châu 20 năm một chặng đường”
 3. Nội dung

– Phản ánh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh từ khi chia tách, thành lập tỉnh đến nay, góp phần đưa địa phương phát triển vững chắc, toàn diện trong thời kỳ mới.

– Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Lai Châu nỗ lực phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt những thành tựu trong thời kỳ đổi mới.

– Phản ánh được bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên quê hương Lai Châu.

– Ca ngợi quê hương, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu.

– Khuyến khích sáng tác những đề tài phát triển chất liệu dân ca của các dân tộc thiểu số tại Lai Châu; các đề tài mà xã hội quan tâm như đoàn kết các dân tộc trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vừng; Bảo tồn, phát huy di tích, danh lam thắng cảnh, đoàn kết dân tộc, xây dựng con người văn hóa, bảo vệ môi trường trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững.

– Khuyến khích các nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc âm nhạc, ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu mới.

 1. Hình thức

– Tác phẩm dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi không quá 03 tác phẩm dự thi.

– Ban Tổ chức sẽ sắp xếp cho các tác giả, nhóm tác giả tham quan nghiên cứu thực tế tại địa phương (nếu tác giả, nhóm tác giả có nhu cầu).

– Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm tham gia dự thi được đánh máy hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4, 01 bản CD thu thanh ca khúc hoặc USB chứa File chất lượng cao (bao gồm cả âm nhạc và lời) thông qua hình thức: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 1. Quy mô, đối tượng, số lượng tác phẩm dự thi

– Quy mô tổ chức: Phát động rộng rãi trong phạm vi cả nước.

– Đối tượng dự thi: Các nhạc sĩ chuyên, không chuyên trong tỉnh và ngoài tỉnh am hiểu mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa Lai Châu đều có quyền gửi tác phẩm tham gia (Thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không được dự thi).

– Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi không quá 03 tác phẩm dự thi.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1. Từ ngày 20/9/2023: Phê duyệt, ban hành Kế hoạch, Thể lệ, thư mời phát động tham gia Cuộc thi.
 2. Từ 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023

– Tuyên tuyền, quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tiếp nhận đăng ký dự thi, tổng hợp danh sách tác giả/nhóm tác giả có nhu cầu đăng ký đi tham quan, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lai Châu.

 1. Từ ngày 15/10/2023 đến hết ngày 24/10/2023: Tổ chức cho các tác giả đi tham quan khảo sát, tìm chất liệu tại một số địa phương, cơ sở, trong đó có các điểm du lịch cộng đồng và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Lai Châu.
 2. Từ ngày 31/10/2023 đến hết ngày 30/11/2023: Tiếp nhận và tổng hợp các tác phẩm dự thi (thời gian tiếp nhận tính theo dấu Bưu điện).
 3. Từ 01/12/2023 đến ngày 15/12/2023: Chấm chọn, thông báo kết quả Cuộc thi.

                                                                              BAN TỔ CHỨC

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

XEM NHIỀU

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY