Trong dòng chảy của lịch sử âm nhạc thế giới, các nhà soạn nhạc ở khắp nơi đang liên tục cho ra đời những tác phẩm mới ngày càng đa dạng về phong cách, phong phú về chất liệu và mới mẻ về thủ pháp. Thông qua những sáng tác của mình, họ đang làm đầy thêm kho tàng nghệ...

Góc bàn luận

Vân Định
29/10/2014 - 08:14
Tiếp theo ý kiến của ông Chính Kiến, tôi chép được bài thơ này trên mạng, mời quý vị tham khảo them...
Chính Kiến
25/10/2014 - 14:36
 Chế Lan Viên, nhà thơ gạo cội của chế độ ta, chắc chắn ông hiểu về cuộc...
Ngô Thanh
25/10/2014 - 10:59
 Bài viết thật súc tích, càng đọc càng thấm. Tác giả đã có cái...
nguyen duc truong
25/10/2014 - 10:45
 Bài viết có lập luận chặt chẽ, có cơ sở. Cần nhiều lắm những bài...
Ngọc Thạch
24/10/2014 - 23:41
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tác giả Lê Hải Đăng. Việc...
Quốc Đông
24/10/2014 - 12:33
Bài nầy viết có nói các nhạc sỹ Saigon trước 75 trog đó c...
20/10/2014 - 14:28
 Sau khi nghe bản nhạc này tôi đã gọi điện cho Nhạc sĩ Lê Minh Ch...
Tran Cong
17/10/2014 - 16:07
 Bài viết cô đọng , mình rất tâm đắc ý kiền về việc sử dụng...
Tran Cong
17/10/2014 - 15:55
 Bài viết cô đọng, tôi rất tâm đắc ý kiến Dương Đức đưa ra vấn...
Hồ Thúc Trường
16/10/2014 - 15:59
 Xin chào Anh Quốc Đạt tôi la một người lính đang công tác tạ...